STATA – EViews Uygulamalı Temel Ekonometri (Sakarya Üniversitesi)