Eviews – Gauss Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi (Sakarya Üniversitesi)