Eviews – Gauss Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi